HE 211/2005

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 211/2005

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuloverolain muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 20.12.2005

Lähetetty valtioneuvostolle: 22.12.2005

Lausumat

HE 211/2005 - Lausuma 1

Valiokunta: Valtiovarainvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että jo maksuunpantujen verojen osalta selvitetään mahdollisuudet myöntää verotusmenettelystä annetun lain 88 §:n tarkoittamalla tavalla huojennus niissä tapauksissa, joissa veron perimistä olisi pidettävä ilmeisen kohtuuttomana.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
14.12.2005

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 46/2005 vp

Pvm

22.12.2005

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 220/2005 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

31.03.2006

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2005 K 4/2006 vp

Pvm

30.03.2007

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2006 K 4/2007 vp

Valmistunut

12.06.2007

Mietintö / Lausunto

Valtiovarainvaliokunnan lausunto VaVL 1/2007 vp

​​​​