HE 211/2014

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 211/2014

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 11 §:n, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 25 §:n ja opintotukilain 7 §:n muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 25.02.2015

Lähetetty valtioneuvostolle: 06.03.2015

Lausumat

HE 211/2014 - Lausuma 1

Valiokunta: Sivistysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa ammatillisen valmentavan koulutuksen uudistuksen vaikuttavuutta määrätietoisesti kaikkien koulutukseen osallistuvien eri henkilöryhmien osalta. Hallituksen tulee antaa sivistysvaliokunnalle selvitys uudistuksen toimeenpanosta ja vaikuttavuudesta keväällä 2017.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
17.02.2015

Sivistysvaliokunnan mietintö SiVM 21/2014 vp

Pvm

06.03.2015

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 311/2014 vp

​​​​