HE 212/2001

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 212/2001

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lukiolain 18 §:n muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 08.05.2002

Lähetetty valtioneuvostolle: 17.05.2002

Lausumat

HE 212/2001 - Lausuma 1

Valiokunta: Sivistysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa ylioppilastutkinnon rakennekokeilun toteutumista ja oppimistuloksia sekä ryhtyy tarvittaessa sellaisiin toimenpiteisiin, joilla turvataan koulutuksellinen tasa-arvo ja maan kansalliskielten osaaminen.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
19.04.2002

Sivistysvaliokunnan mietintö SiVM 2/2002 vp

Pvm

17.05.2002

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 56/2002 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

02.04.2004

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2003 K 1/2004 vp

Valmistunut

17.06.2004

Mietintö / Lausunto

Sivistysvaliokunnan lausunto SiVL 6/2004 vp

​​​​