EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 212/2010

Hallituksen esitys eduskunnalle ajokorttilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 18.01.2011

Lähetetty valtioneuvostolle: 21.04.2011

Lausumat

HE 212/2010 - Lausuma 1

Valiokunta: Liikenne- ja viestintävaliokunta

Eduskunta edellyttää pisteytysjärjestelmään pohjautuvan ajokorttiseuraamusjärjestelmän toteuttamista.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
10.12.2010

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 23/2010 vp

Pvm

21.04.2011

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 269/2010 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

29.03.2012

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2011 K 7/2012 vp