HE 215/1995

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 215/1995

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuloverolain muuttamisesta (Uusi nimike: Laki tuloverolain 65 §:n muuttamisesta, VaVM 3/1996 vp)

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 19.03.1996

Lausumat

HE 215/1995 - Lausuma 1

Valiokunta: Valtiovarainvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus pikaisesti selvittää EU:n eri toimielimissä toimivien kaikkien luottamus- ja virkamiesten verotuskysymyksen kokonaisuudessaan ja antaa ensi tilassa eduskunnalle uuden esityksen mainittujen verotuskysymysten kokonaisvaltaiseksi ratkaisuksi.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
08.03.1996

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 3/1996 vp

Pvm

19.03.1996

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 24/1996 vp

​​​​