HE 216/1997

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 216/1997

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 13.12.1997

Lausumat

HE 216/1997 - Lausuma 1

Valiokunta: Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa vuoden 1998 maaliskuun loppuun mennessä sosiaali- ja terveysvaliokunnalle yksityiskohtaisiin laskelmiin perustuvan selvityksen kunnille aiheutuvista todellisista säästöistä sekä selvityksen säästöjen kohdentumisesta erityyppisiin kuntiin.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
05.12.1997

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 32/1997 vp

Pvm

13.12.1997

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 232/1997 vp

​​​​