EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 216/2001

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulosottolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 17.02.2003

Lähetetty valtioneuvostolle: 10.06.2003

Lausumat

HE 216/2001 - Lausuma 1

Valiokunta: Lakivaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa seuraavalla vaalikaudella eduskunnalle esityksen siitä, miten sellainen saatava, jota koskeva ulosottoperuste on päättynyt, otetaan huomioon kuolinpesässä.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
13.02.2003

Lakivaliokunnan mietintö LaVM 34/2002 vp

Pvm

10.06.2003

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 305/2002 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

02.04.2004

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2003 K 1/2004 vp

Valmistunut

17.06.2004

Mietintö / Lausunto

Lakivaliokunnan lausunto LaVL 15/2004 vp