HE 217/2013

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 217/2013

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi teatteri- ja orkesterilain muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 18.03.2014

Lähetetty valtioneuvostolle: 25.03.2014

Lausumat

HE 217/2013 - Lausuma 1

Valiokunta: Sivistysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee ehdotuksen teatteri- ja orkesterilain muuttamiseksi niin, että lain nimike vastaa kokonaisuudessaan säännösten sisältöä ja tekee lakiin muutoksen edellyttämät teknisluonteiset muutokset.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
11.03.2014

Sivistysvaliokunnan mietintö SiVM 2/2014 vp

Pvm

25.03.2014

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 18/2014 vp

​​​​