HE 218/1996

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 218/1996

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 10.12.1996

Lausumat

HE 218/1996 - Lausuma 1

Valiokunta:

Eduskunta edellyttää, että kaikkien taksiluvanhaltijoiden kuljetusluvat ja ajovuorolistojen mukaiset kuljetusvelvollisuudet ovat keskenään samanlaajuiset.

HE 218/1996 - Lausuma 2

Valiokunta:

Eduskunta edellyttää, että sen estämättä mitä luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain (343/91) 6 a §:n 6 momentissa säädetään, sairasautolla voidaan suorittaa hoitoyksiköstä potilaspaluukuljetus sairaankuljetusluvan asemapaikkakunnan alueelle.

HE 218/1996 - Lausuma 3

Valiokunta:

Eduskunta edellyttää, että siirtyminen yhteen lupajärjestelmään toteutetaan siten,
- että rajoitetuista taksiluvista peruutetaan ne, jotka eivät ole tarkoituksenmukaisessa käytössä, <br> - että rajoitettujen taksilupien liittäminen yleiseen taksilupajärjestelmään toteutetaan hallitusti ilman markkinähäiriötä, ja <br> - että rajoitettuja taksilupia ei enää myönnetä 1.1.1997 lähtien ohi virallisen taksilupajärjestelmän.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
28.11.1996

Liikennevaliokunnan mietintö LiVM 10/1996 vp

Pvm

10.12.1996

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 224/1996 vp