EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 219/1994

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa:

Lähetetty valtioneuvostolle:

Lausumat

Asiakirjat

Pvm Mietintö

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

30.03.2010

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2009 K 5/2010 vp

Valmistunut

17.06.2010

Mietintö / Lausunto

Hallintovaliokunnan lausunto HaVL 17/2010 vp