EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 220/2004

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vakuutusedustuksesta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 21.06.2005

Lähetetty valtioneuvostolle: 11.07.2005

Lausumat

HE 220/2004 - Lausuma 1

Valiokunta: Talousvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa kahden vuoden kuluttua lain voimaantulosta talousvaliokunnalle selvityksen vakuutusedustuksesta annetun lain soveltamisesta saaduista kokemuksista ja sen vaikutuksista vakuutusmarkkinoihin, vakuutusedustukseen sekä kansalliseen ja kansainväliseen alan kilpailuun sekä direktiivin voimaan saattamisesta muissa jäsenvaltioissa.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
08.06.2005

Talousvaliokunnan mietintö TaVM 12/2005 vp

Pvm

11.07.2005

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 82/2005 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

31.03.2006

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2005 K 4/2006 vp

Pvm

30.03.2007

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2006 K 4/2007 vp

Pvm

28.03.2008

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2007 K 2/2008 vp

Pvm

27.03.2009

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2008 K 1/2009 vp

Pvm

30.03.2010

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2009 K 5/2010 vp

Valmistunut

28.09.2010

Mietintö / Lausunto

Talousvaliokunnan lausunto TaVL 14/2010 vp