EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 222/2009

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 4 ja 6 luvun väliaikaisesta muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 14.12.2009

Lähetetty valtioneuvostolle: 16.12.2009

Lausumat

HE 222/2009 - Lausuma 1

Valiokunta: Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että työmarkkinatilannetta taantuman kuluessa seurataan ja tarvittaessa toteutetaan työttömyysturvaan muutoksia, jotka turvaavat myös palvelualoilla ja muilla naisvaltaisilla matalalapalkka-aloilla työskentelevien aseman, jos lomautukset alalla merkittävästi lisääntyvät.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
04.12.2009

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 53/2009 vp

Pvm

16.12.2009

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 253/2009 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

30.03.2010

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2009 K 5/2010 vp

Pvm

29.04.2011

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2010 K 2/2011 vp

Valmistunut

28.09.2011

Mietintö / Lausunto

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto StVL 1/2011 vp