HE 222/2010

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 222/2010

Hallituksen esitys eduskunnalle esitutkinta- ja pakkokeinolainsäädännön uudistamiseksi

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 15.03.2011

Lähetetty valtioneuvostolle: 06.07.2011

Lausumat

HE 222/2010 - Lausuma 1

Valiokunta: Lakivaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää, tulisiko nykyisen salaisten pakkokeinojen käyttöä koskevan valvontajärjestelmän lisäksi perustaa asiantuntijoista koostuva toimielin, joka valvoisi esitutkintaviranomaisten toimintaa ja pakkokeinojen käyttöä.

HE 222/2010 - Lausuma 2

Valiokunta: Lakivaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää ja harkitsee, tulisiko salaisia tiedonhankintakeinoja koskeva ratkaisutoimivalta osoittaa tuomioistuinten toimivaltaan.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
10.03.2011

Lakivaliokunnan mietintö LaVM 44/2010 vp

Pvm

06.07.2011

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 374/2010 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

29.03.2012

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2011 K 7/2012 vp

​​​​