HE 223/1998

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 223/1998

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 18.12.1998

Lausumat

HE 223/1998 - Lausuma 1

Valiokunta:

Eduskunta toteaa, että työttömyysturvalain määräys, jonka mukaan työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen osallistuminen on rinnastettu työssäoloon 16 viikon ajalta, on vuodenvaihteessa raukeamassa. Eduskunta pitää tärkeänä, että mainittu koulutus palvelisi mahdollisimman hyvin koulutettavien työllistymistä ja että halukkuus hakeutua työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen ei vähene. Eduskunta edellyttää hallituksen selvittävän, miten edellä mainittujen tavoitteiden toteuttamiseksi työvoimapoliittista aikuiskoulutusta ja työttömyysturvalakia tulisi kehittää, jotta koulutus nykyistä paremmin palvelisi työllistymismahdollisuuksia ottaen huomioon myös työssäoloehdon merkityksen koulutukseen hakeutumiselle, ja ryhtyvän asiassa tarvittaviin toimenpiteisiin.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
Pvm

18.12.1998

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 241/1998 vp

​​​​