HE 226/1996

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 226/1996

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi liikennevakuutuslain, potilasvahinkolain, tapaturmavakuutuslain, vakuutusyhtiölain ja ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 33 ja 49 §:n muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 12.12.1996

Lausumat

HE 226/1996 - Lausuma 1

Valiokunta: Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Eduskunta edellyttää hallituksen seuraavan ja valvovan kiinteästi yhteistakuuta koskevan järjestelmän toimivuutta ja sitä, että kotimaiset ja ulkomaiset yhtiöt ovat mahdollisimman samanlaisessa asemassa, ja ryhtyvän tarvittaessa toimenpiteisiin lainsäädännön muuttamiseksi. Tapaturmavakuutuksen perusteella kartutetut yhteistakuuerät tulee eritellä tapaturmavakuutuslain mukaista vakuutusta harjoittavien vakuutusyhtiöiden taseluettelossa.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
05.12.1996

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 38/1996 vp

Pvm

12.12.1996

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 234/1996 vp

​​​​