EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 231/1996

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi mielenterveyslain ja valtion mielisairaaloista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 03.04.1997

Lähetetty valtioneuvostolle:

Lausumat

HE 231/1996 - Lausuma 1

Valiokunta: Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin sen selvittämiseksi, miten kriminaalipotilaiden hoitoa voitaisiin kehittää siten, että myös avohoidossa voitaisiin hoitotavoitteiden toteuttamiseksi käyttää pakkohoitoa tai tahdosta riippumatonta hoitoa.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
14.03.1997

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 4/1997 vp

Pvm

03.04.1997

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 22/1997 vp