HE 232/2008

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 232/2008

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 24 luvun 1 §:n muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 15.06.2009

Lähetetty valtioneuvostolle: 23.06.2009

Lausumat

HE 232/2008 - Lausuma 1

Valiokunta: Lakivaliokunta

Eduskunta edellyttää, että oikeusministeriö yhteistyössä asianomaisten ministeriöiden ja muiden toimijoiden kanssa laatii vaalikauden loppuun mennessä kokonaisvaltaisen selvityksen oikeussuojakeinoista modernilla viestintäteknologialla toteutettavaa yksityisyyteen kohdistuvaa häirintää ja ilkivaltaa vastaan sekä ryhtyy arvioinnin perusteella tarvittaviin lainsäädäntö- ja muihin toimenpiteisiin.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
09.06.2009

Lakivaliokunnan mietintö LaVM 10/2009 vp

Pvm

23.06.2009

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 94/2009 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

30.03.2010

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2009 K 5/2010 vp

Pvm

29.04.2011

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2010 K 2/2011 vp

Pvm

29.03.2012

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2011 K 7/2012 vp

​​​​