HE 232/2014

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 232/2014

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain eräiden tietoverkkorikoksia koskevien säännösten muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 10.03.2015

Lähetetty valtioneuvostolle: 27.03.2015

Lausumat

HE 232/2014 - Lausuma 1

Valiokunta: Lakivaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa itsenäisenä esiintyvän identiteettivarkauden nykyisten tutkintakeinojen ja -valtuuksien toimivuutta ja riittävyyttä, ja jos aihetta ilmenee, ryhtyy toimenpiteisiin kyseisten rikosten torjunnan ja selvittämisen tehostamiseksi.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
27.02.2015

Lakivaliokunnan mietintö LaVM 29/2014 vp

Pvm

27.03.2015

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 335/2014 vp

​​​​