HE 234/2006

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 234/2006

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansanterveyslain muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 02.02.2007

Lähetetty valtioneuvostolle: 27.03.2007

Lausumat

HE 234/2006 - Lausuma 1

Valiokunta: Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa koulu- ja opiskeluterveydenhuollon toteutumista uudistuksessa tarkoitetulla tavalla erityisesti ammatillisessa koulutuksessa olevien osalta ja arvioi mahdollisesti tarvittavat lainsäädäntömuutokset.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
24.01.2007

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 55/2006 vp

Pvm

27.03.2007

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 279/2006 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

28.03.2008

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2007 K 2/2008 vp

Pvm

27.03.2009

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2008 K 1/2009 vp

Pvm

30.03.2010

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2009 K 5/2010 vp

Pvm

29.04.2011

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2010 K 2/2011 vp

Pvm

29.03.2012

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2011 K 7/2012 vp

​​​​