EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 237/2010

Hallituksen esitys eduskunnalle riistahallintolaiksi sekä laiksi metsästyslain muuttamisesta, riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain muuttamisesta ja maaseutuelinkeinojen valituslautakunnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 25.01.2011

Lähetetty valtioneuvostolle: 14.02.2011

Lausumat

HE 237/2010 - Lausuma 1

Valiokunta: Maa- ja metsätalousvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että riistanhoitomaksuista kertyvistä varoista nykyistä suurempi osuus osoitetaan riistanhoitoyhdistysten menoihin.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
14.01.2010

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 23/2010 vp

Pvm

14.02.2011

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 275/2010 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

29.03.2012

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2011 K 7/2012 vp