EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 238/2004

Hallituksen esitys eduskunnalle vuosilomalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 08.03.2005

Lähetetty valtioneuvostolle: 14.03.2005

Lausumat

HE 238/2004 - Lausuma 1

Valiokunta: Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa seuraa, millaisia sopimuksia vuosiloman osan pitämisestä lyhennettynä työaikana käytännössä tehdään ja miten niissä toteutuu yhtäältä työntekijän aloiteoikeus ja toisaalta vuosiloman pitäminen sellaisissa osissa, että niillä voidaan katsoa olevan merkitystä vuosiloman työsuojelullisen tarkoituksen kannalta, sekä antaa asiasta selvityksen työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle vuoden 2008 loppuun mennessä.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
02.03.2005

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö TyVM 2/2005 vp

Pvm

14.03.2005

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 17/2005 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

30.03.2007

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2006 K 4/2007 vp

Pvm

28.03.2008

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2007 K 2/2008 vp

Pvm

27.03.2009

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2008 K 1/2009 vp

Valmistunut

11.06.2009

Mietintö / Lausunto

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto TyVL 10/2009 vp