HE 24/2010

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 24/2010

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta ja eräiden luotonantajien rekisteröinnistä sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 09.06.2010

Lähetetty valtioneuvostolle: 24.06.2010

Lausumat

HE 24/2010 - Lausuma 1

Valiokunta: Talousvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa uuden lainsäädännön vaikutusta niin sanottuja pikaluottoja tarjoavien yritysten toimintaan ja ryhtyy tarvittaessa lisätoimiin näiden luottojen aiheuttamien sosiaalisten ongelmien vähentämiseksi.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
11.05.2010

Talousvaliokunnan mietintö TaVM 10/2010 vp

Pvm

24.06.2010

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 89/2010 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

29.04.2011

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2010 K 2/2011 vp

Pvm

29.03.2012

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2011 K 7/2012 vp

​​​​