EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 240/2009

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 26.05.2010

Lähetetty valtioneuvostolle: 02.06.2010

Lausumat

HE 240/2009 - Lausuma 1

Valiokunta: Hallintovaliokunta

Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto antaa hallintovaliokunnalle ennen 16 päivää lokakuuta 2010 kokonaisvaltaisen ja systemaattisen selvityksen voimassa olevista ulkomaalaislain perheenyhdistämissäännöksistä ja niiden soveltamisesta,
1)joka kattaa oleskeluluvan myöntämisedellytysten arvioinnin lisäksi Suomeen muuttoon ja kotouttamiseen liittyvät taloudelliset ja sosiaaliset tekijät sekä erilaisiin etuuksiin ja toimenpiteisiin liittyvät kustannukset,
2)jossa arvioidaan, olisiko perheen yhdistämiselle tarpeen asettaa kotoutumista tukevia edellytyksiä, kuten asuntoedellytys ja perheenkokoajan asumisaikaedellytys, ja
3)jossa verrataan Suomen nykyisiä perheen yhdistämistä koskevia säännöksiä ja käytäntöjä muiden EU- ja pohjoismaiden vastaaviin sen arvioimiseksi, muodostavatko Suomen säännökset vetovoimatekijöitä turvapaikan hakemiselle ja humanitäärisluonteiselle maahanmuutolle.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
11.05.2010

Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 5/2010 vp

Pvm

02.06.2010

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 79/2010 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

29.04.2011

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2010 K 2/2011 vp

Pvm

29.03.2012

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2011 K 7/2012 vp