HE 241/2014

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 241/2014

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 10.12.2014

Lähetetty valtioneuvostolle: 15.12.2014

Lausumat

HE 241/2014 - Lausuma 1

Valiokunta: Sivistysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa korkeakoulujen tarjoaman jatkokoulutuksen toteutumista ottaen huomioon koulutuksen tarpeen eri aloilla, koulutusmäärien riittävyyden ja muut koulutuksen tarjoajat, sekä jatkokoulutuksen rahoituspohjan laajentumista ja opiskelijakohtaisten maksujen tason määräytymistä. Hallituksen tulee antaa asiasta selvitys sivistysvaliokunnalle vuoden 2018 loppuun mennessä.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
02.12.2014

Sivistysvaliokunnan mietintö SiVM 13/2014 vp

Pvm

15.12.2014

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 210/2014 vp

​​​​