EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 244/2009

Hallituksen esitys eduskunnalle yliopistojen verotusta koskevaksi lainsäädännöksi

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 15.12.2009

Lähetetty valtioneuvostolle: 21.12.2009

Lausumat

HE 244/2009 - Lausuma 1

Valiokunta: Valtiovarainvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa vuoden 2010 maaliskuun loppuun mennessä eduskunnalle esityksen yliopistolain muuttamisesta siten, että Helsingin yliopistolle korvataan määrä, joka vastaa yliopiston apteekkiliikkeen harjoittamisesta saadun elinkeinotulon perusteella maksettua yhteisöveroa.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
07.12.2009

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 43/2009 vp

Pvm

21.12.2009

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 252/2009 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

30.03.2010

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2009 K 5/2010 vp

Valmistunut

10.06.2010

Mietintö / Lausunto

Valtiovarainvaliokunnan lausunto VaVL 4/2010 vp