HE 245/2014

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 245/2014

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hallintolainkäyttölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 17.02.2015

Lähetetty valtioneuvostolle: 02.06.2015

Lausumat

HE 245/2014 - Lausuma 1

Valiokunta: Lakivaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus saattaa ripeästi loppuun pitkään jatkuneen hallintolainkäyttölain kokonaisuudistuksen ja antaa asiasta esityksen eduskunnalle.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
06.02.2015

Lakivaliokunnan mietintö LaVM 23/2014 vp

Pvm

02.06.2015

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 296/2014 vp

​​​​