HE 247/2009

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 247/2009

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 10.12.2009

Lähetetty valtioneuvostolle: 16.12.2009

Lausumat

HE 247/2009 - Lausuma 1

Valiokunta: Liikenne- ja viestintävaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin riittävän monipuolisen ja luotettavan ajokyvyn arviointijärjestelmän luomiseksi, liikennelääketieteen tutkimuksen ja opetuksen lisäämiseksi ja tarvittavan ohjeistuksen antamiseksi tutkimuksia tekeville lääkäreille sekä ammattikuljettajien ja kuljetusalan yrittäjien työterveyshuollon kattavaksi järjestämiseksi.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
03.12.2009

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 30/2009 vp

Pvm

16.12.2009

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 242/2009 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

29.04.2011

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2010 K 2/2011 vp

Pvm

29.03.2012

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2011 K 7/2012 vp

​​​​