HE 249/1996

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 249/1996

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja varallisuusverolain 34 §:n muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 10.04.1997

Lausumat

HE 249/1996 - Lausuma 1

Valiokunta: Valtiovarainvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus pikaisesti selvittää eläkesäätiöiden verotukseen liittyvät kysymykset siten, että eläkesäätiöiden ja muiden eläke- ja vakuutuslaitosten verotuksellinen asema yhdenmukaistetaan ja että tätä koskevat verolainsäädännön muutokset voidaan saattaa voimaan vuoden 1998 alusta.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
21.03.1997

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 2/1997 vp

Pvm

10.04.1997

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 27/1997 vp