HE 249/2014

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 249/2014

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 10.12.2014

Lähetetty valtioneuvostolle: 12.12.2014

Lausumat

HE 249/2014 - Lausuma 1

Valiokunta: Sivistysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus varautuu hyvitysmaksun rahoituksen monipuolistamiseen esimerkiksi ottamalla valtion rahoituksen rinnalle myös kattavan laitemaksujärjestelmän, jos valtion rahoituksella ei tulevaisuudessa kyetä suorittamaan EU:n tietoyhteiskuntadirektiivin 2001/29/EY edellyttämää sopivaa korvausta (fair compensation) yksityisen kopioinnin sallimisesta. Hallituksen tulee antaa asiasta selvitys sivistysvaliokunnalle viimeistään vuoden 2018 loppuun mennessä.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
02.12.2014

Sivistysvaliokunnan mietintö SiVM 14/2014 vp

Pvm

12.12.2014

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 239/2014 vp