HE 25/2005

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 25/2005

Hallituksen esitys eduskunnalle passilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 19.06.2006

Lähetetty valtioneuvostolle: 21.06.2006

Lausumat

HE 25/2005 - Lausuma 1

Valiokunta: Hallintovaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus käynnistää biometrisiä tunnisteita ja niiden käyttöä koskevan yleisen henkilötietojen suojaa koskevan lainsäädännön valmistelutyön.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
13.06.2006

Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 13/2006 vp

Pvm

21.06.2006

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 92/2006 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

30.03.2007

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2006 K 4/2007 vp

Pvm

28.03.2008

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2007 K 2/2008 vp

Pvm

27.03.2009

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2008 K 1/2009 vp

Pvm

30.03.2010

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2009 K 5/2010 vp

Pvm

29.04.2011

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2010 K 2/2011 vp

Pvm

29.03.2012

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2011 K 7/2012 vp

​​​​