HE 251/1998

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 251/1998

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion talousarviosta annetun lain 3 a §:n muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 24.11.1998

Lausumat

HE 251/1998 - Lausuma 1

Valiokunta: Valtiovarainvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että talousarvion läpinäkyvyyden turvaamiseksi osakkeiden myyntivoittojen osalta nettobudjetointiin siirtymisestä huolimatta eduskunnalle edelleen annetaan tiedot osakkeiden myynteihin liittyvistä myyntipalkkioista ja muista kustannuksista.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
13.11.1998

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 45/1998 vp

Pvm

24.11.1998

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 171/1998 vp

​​​​