HE 255/1996

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 255/1996

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 15.04.1997

Lausumat

HE 255/1996 - Lausuma 1

Valiokunta: Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että työeläkeyhtiöiden hallinnossa taataan pienyritysten edustus, jotta pienyrittäjät ja pienyritykset riittävässä määrin otetaan huomioon muun muassa takaisinlainaus- ja sijoitustoiminnassa.

HE 255/1996 - Lausuma 2

Valiokunta: Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että sosiaali- ja terveysministeriön mahdollisuudet valvoa työeläkevakuutusyhtiötä ja koko yhtiöryhmää on turvattava myös siinä tapauksessa, kun yhtiöryhmässä on holding-yhtiörakenne tai kyseessä on yhtiö, joka muutoin ei ole ministeriön valvonnassa.

HE 255/1996 - Lausuma 3

Valiokunta: Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että eduskunnalle annetaan selvitys vuoden 1998 loppuun mennessä vuoden 1997 alusta voimaan tulleiden eläkelaitosten vakavaraisuutta koskevien sekä nyt hyväksyttyjen lakien toteutumisesta käytännössä.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
02.04.1997

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 6/1997 vp

Pvm

15.04.1997

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 29/1997 vp

​​​​