HE 256/2014

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 256/2014

Hallituksen esitys eduskunnalle perhehoitolaiksi

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 06.03.2015

Lähetetty valtioneuvostolle: 16.03.2015

Lausumat

HE 256/2014 - Lausuma 1

Valiokunta: Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa perhehoitolain vaikutuksia eri väestöryhmiin ja perhehoidon eri muotoihin sekä sitä, miten perhehoito vaikuttaa kuntien kustannuskehitykseen.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
18.02.2015

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 48/2014 vp

Pvm

16.03.2015

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 313/2014 vp

​​​​