HE 257/2006

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 257/2006

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jätelain 10 ja 13 §:n muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 14.02.2007

Lähetetty valtioneuvostolle: 21.03.2007

Lausumat

HE 257/2006 - Lausuma 1

Valiokunta: Ympäristövaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa lain täytäntöönpanon vaikutuksia kiinnittäen erityistä huomiota jätekuljetusten valvonnan riittävyyteen.

HE 257/2006 - Lausuma 2

Valiokunta: Ympäristövaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus esittää kiireellisesti jäteverolain muuttamista siten, että kunnallisten ja yksityisten kaatopaikkojen jäteverokohtelu on yhdyskuntajätteen osalta samanlainen.

HE 257/2006 - Lausuma 3

Valiokunta: Ympäristövaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus käynnistää jätelain kokonaisuudistuksen viipymättä.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
06.02.2006

Ympäristövaliokunnan mietintö YmVM 10/2006 vp

Pvm

21.03.2007

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 304/2006 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

28.03.2008

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2007 K 2/2008 vp

Valmistunut

20.05.2008

Mietintö / Lausunto

Ympäristövaliokunnan lausunto YmVL 13/2008 vp

Pvm

27.03.2009

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2008 K 1/2009 vp

Valmistunut

08.05.2009

Mietintö / Lausunto

Valtiovarainvaliokunnan lausunto VaVL 10/2009 vp

Pvm

30.03.2010

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2009 K 5/2010 vp

Pvm

29.04.2011

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2010 K 2/2011 vp

Valmistunut

30.06.2011

Mietintö / Lausunto

Ympäristövaliokunnan lausunto YmVL 2/2011 vp

​​​​