HE 258/2014

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 258/2014

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 16.12.2014

Lähetetty valtioneuvostolle: 23.12.2014

Lausumat

HE 258/2014 - Lausuma 1

Valiokunta: Sivistysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa tarkoin tällä vaalikaudella toteutettujen säästöpäätösten tosiasiallisia vaikutuksia opetus- ja kulttuuritoimeen liittyvien sivistyksellisten oikeuksien toteutumiseen ja ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin, kun etenkin nuorten ihmisten tosiasialliset ja yhtäläiset mahdollisuudet saada koulutusta heikkenevät. Hallituksen tulee antaa asiasta selvitys sivistysvaliokunnalle vuoden 2017 loppuun mennessä.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
03.12.2014

Sivistysvaliokunnan mietintö SiVM 15/2014 vp

Pvm

23.12.2014

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 213/2014 vp