HE 26/2014

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 26/2014

Hallituksen esitys eduskunnalle ammattikorkeakoululaiksi ja laiksi yliopistolain 49 §:n muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 07.11.2014

Lähetetty valtioneuvostolle: 10.11.2014

Lausumat

HE 26/2014 - Lausuma 1

Valiokunta: Sivistysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa tiiviisti ammattikorkeakoulujen rahoitusuudistuksen kokonaisvaikutuksia ja antaa siitä selvityksen sivistysvaliokunnalle vuoden 2018 aikana.

HE 26/2014 - Lausuma 2

Valiokunta: Sivistysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että ammattikorkeakoulutuksen on oltava työelämälähtöistä ja aluekehitystä tukevaa. Alueellisen ja paikallisen päätöksenteon pitää olla ammattikorkeakoulutuksen vahvuus myös jatkossa.

HE 26/2014 - Lausuma 3

Valiokunta: Sivistysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus laatii viivytyksettä ehdotuksen, joka perustuslain vaatimukset täyttäen mahdollistaa pakollisen terveydenhoitomaksun keräämisen ammattikorkeakouluopiskelijoilta opiskeluterveydenhuollon palveluiden järjestämiseksi.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
22.10.2014

Sivistysvaliokunnan mietintö SiVM 10/2014 vp

Pvm

10.11.2014

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 134/2014 vp

​​​​