HE 263/2014

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 263/2014

Hallituksen esitys eduskunnalle rikoslain järjestäytyneitä rikollisryhmiä koskevien säännösten yhtenäistämiseksi

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 12.03.2015

Lähetetty valtioneuvostolle: 20.04.2015

Lausumat

HE 263/2014 - Lausuma 1

Valiokunta: Lakivaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa yhtenäistettyjen järjestäytynyttä rikollisuutta koskevien rikoslain säännösten soveltamista ja toimivuutta, ja jos aihetta ilmenee, ryhtyy pikaisesti toimenpiteisiin järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan ja rikosvastuun toteutumisen tehostamiseksi.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
05.03.2015

Lakivaliokunnan mietintö LaVM 35/2014 vp

Pvm

20.04.2015

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 345/2014 vp

​​​​