HE 265/2009

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 265/2009

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistönmuodostamislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 09.02.2011

Lähetetty valtioneuvostolle: 10.06.2011

Lausumat

HE 265/2009 - Lausuma 1

Valiokunta: Maa- ja metsätalousvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että annettavan lain vaikutuksia seurataan ja että seurannan tuloksista toimitetaan maa- ja metsätalousvaliokunnalle selvitys vuoden 2013 loppuun mennessä.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
01.02.2011

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 28/2010 vp

Pvm

10.06.2011

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 307/2010 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

29.03.2012

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2011 K 7/2012 vp

​​​​