HE 267/2006

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 267/2006

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 13.02.2007

Lähetetty valtioneuvostolle: 05.04.2007

Lausumat

HE 267/2006 - Lausuma 1

Valiokunta: Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus
- yhdessä kunta-alan työmarkkinajärjestöjen ja Kuntaliiton kanssa tarkoin seuraa yhteistoiminnan kehittymistä käytännössä ja erityisesti sitä, miten henkilöstösuunnitelmat laaditaan, miten määräaikaisten työsuhteiden käyttö kehittyy ja miten henkilöstösuunnitelmilla edistetään työntekijöiden ammatillisen osaamisen ylläpitoa ja kehittämistä sekä ikääntyvien työntekijöiden erityistarpeiden ja työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisen huomioon ottamista, ja <br> - antaa seurannan tuloksista työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle selvityksen vuoden 2010 kevätistuntokauden loppuun mennessä.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
06.02.2007

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö TyVM 17/2006 vp

Pvm

05.04.2007

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 308/2006 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

28.03.2008

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2007 K 2/2008 vp

Pvm

27.03.2009

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2008 K 1/2009 vp

Pvm

30.03.2010

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2009 K 5/2010 vp

Pvm

29.04.2011

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2010 K 2/2011 vp

Valmistunut

22.06.2011

Mietintö / Lausunto

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto TyVL 1/2011 vp

​​​​