EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 268/2014

Hallituksen esitys eduskunnalle kuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 13.03.2015

Lähetetty valtioneuvostolle: 19.03.2015

Lausumat

HE 268/2014 - Lausuma 1

Valiokunta: Hallintovaliokunta

Eduskunta edellyttää, että jatkossa suuria ja kauaskantoisia kuntiin kohdistuvia uudistushankkeita valmistellaan aidossa yhteistyössä parlamentaarisesti.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
03.03.2015

Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 55/2014 vp

Pvm

19.03.2015

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 348/2014 vp