HE 269/1998

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 269/1998

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asumistukilain muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 03.02.1999

Lausumat

HE 269/1998 - Lausuma 1

Valiokunta: YmV

Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa eduskunnalle esityksen asumistukilain muuttamisesta siten, että asumistukea voidaan tarkistaa kesken vuoden myös asumismenojen huomattavan muutoksen perusteella.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
26.01.1999

Ympäristövaliokunnan mietintö YmVM 10/1998 vp

Pvm

03.02.1999

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 270/1998 vp

​​​​