HE 271/2009

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 271/2009

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lannoitevalmistelain 5 ja 7 §:n muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 23.04.2010

Lähetetty valtioneuvostolle: 28.04.2010

Lausumat

HE 271/2009 - Lausuma 1

Valiokunta: Maa- ja metsätalousvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että metsälannoitusta koskevat lakia alemmanasteiset säännökset laaditaan sen sisältöisiksi, että valiokunnan mietinnössä hallituksen esityksestä lannoitelaiksi (MmVM 3/2006 vp - HE 71/2005 vp ) esitetyt kannanotot tulevat huomioon otetuiksi.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
13.04.2010

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 3/2010 vp

Pvm

28.04.2010

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 47/2010 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

29.04.2011

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2010 K 2/2011 vp

Pvm

29.03.2012

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2011 K 7/2012 vp

​​​​