EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 275/2009

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elintarvikelain ja Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 08.06.2010

Lähetetty valtioneuvostolle: 18.06.2010

Lausumat

HE 275/2009 - Lausuma 1

Valiokunta: Maa- ja metsätalousvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus huolehtii jatkossa pakkausmateriaalien kuin myös elintarvikkeiden maahantuontiin liittyvän valvonnan kattavasta keskittämisestä tullille ja Elintarviketurvallisuusvirastolle, sekä varmistaa kuntien elintarvikevalvonnan resurssit kuntien tehtäviä lisättäessä.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
02.06.2010

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 11/2010 vp

Pvm

18.06.2010

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 96/2010 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

29.04.2011

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2010 K 2/2011 vp

Pvm

29.03.2012

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2011 K 7/2012 vp