HE 276/2004

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 276/2004

Hallituksen esitys eduskunnalle asuntosäästöpalkkiojärjestelmää koskevan lainsäädännön kehittämisestä

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 12.04.2005

Lähetetty valtioneuvostolle: 15.04.2005

Lausumat

HE 276/2004 - Lausuma 1

Valiokunta: Ympäristövaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy viipymättä toimenpiteisiin asetustasolla säädettyjen ASP-lainojen enimmäismäärien nostamiseksi järjestelmän käyttökelpoisuuden lisäämiseksi.

HE 276/2004 - Lausuma 2

Valiokunta: Ympäristövaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää jatkossa mahdollisuudet ASP-lainojen valtiontakauksen enimmäismäärän nostamiseksi ja tekee tätä tarkoittavan esityksen.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
31.03.2005

Ympäristövaliokunnan mietintö YmVM 4/2005 vp

Pvm

15.04.2005

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 30/2005 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

31.03.2006

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2005 K 4/2006 vp

Valmistunut

13.06.2006

Mietintö / Lausunto

Ympäristövaliokunnan lausunto YmVL 25/2006 vp

Pvm

30.03.2007

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2006 K 4/2007 vp

Valmistunut

12.06.2007

Mietintö / Lausunto

Ympäristövaliokunnan lausunto YmVL 3/2007 vp

Pvm

28.03.2008

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2007 K 2/2008 vp

Valmistunut

20.05.2008

Mietintö / Lausunto

Ympäristövaliokunnan lausunto YmVL 13/2008 vp

Pvm

27.03.2009

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2008 K 1/2009 vp

Valmistunut

08.05.2009

Mietintö / Lausunto

Valtiovarainvaliokunnan lausunto VaVL 10/2009 vp

Pvm

30.03.2010

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2009 K 5/2010 vp

​​​​