EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 277/2009

Hallituksen esitys eduskunnalle vesilainsäädännön uudistamiseksi

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 11.03.2011

Lähetetty valtioneuvostolle: 18.05.2011

Lausumat

HE 277/2009 - Lausuma 1

Valiokunta: Ympäristövaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin eräistä vesien käyttämistä varten myönnettävistä oikeuksista annetun lain (266/1961) kumoamiseksi siten, että lainsäädäntöehdotus annetaan eduskunnalle viimeistään vuonna 2017.

HE 277/2009 - Lausuma 2

Valiokunta: Ympäristövaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää pohjavesialueiden kartoitukseen, luokitukseen ja käyttöön sekä suojelusuunnitelmiin liittyvät lainsäädännölliset ja menettelylliset kehittämistarpeet.

HE 277/2009 - Lausuma 3

Valiokunta: Ympäristövaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus pitää huolta ympäristöhallinnon toimivuudesta turvaamalla sille osoitettujen tehtävien hoitamiseksi riittävät resurssit ja ryhtyy toimenpiteisiin ympäristönsuojelun jälkivalvonnan tehostamiseksi selvittämällä valvontamaksun käyttöönottamista vesilain valvontatehtävissä.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
03.03.2011

Ympäristövaliokunnan mietintö YmVM 22/2010 vp

Pvm

18.05.2011

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 355/2010 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

29.03.2012

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2011 K 7/2012 vp