HE 28/1995

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 28/1995

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 19.06.1995

Lausumat

HE 28/1995 - Lausuma 1

Valiokunta: Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa lapsiperheiden toimeentulon kehitystä ottaen huomioon erilaiset perherakenteet sekä eri tukimuodot, verotuksen ja tulosidonnaiset palvelumaksut. Tarvittaessa tulee ryhtyä lainsäädäntötoimenpiteisiin lapsiperheiden toimeentulon tukemiseksi kehittämällä niin tulonsiirto- kuin palvelujärjestelmiä.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
08.06.1995

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 1/1995 vp

Pvm

19.06.1995

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 17/1995 vp

​​​​