HE 294/2010

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 294/2010

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maatalouden rakennetuista annetun lain ja julkisista hankinnoista annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 15.03.2011

Lähetetty valtioneuvostolle: 06.04.2011

Lausumat

HE 294/2010 - Lausuma 1

Valiokunta: Maa- ja metsätalousvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että viljelijöiden hallinnollisen taakan keventäminen tulee olla tärkeimpänä tavoitteena myös uudistuksen alemmanasteisissa säädöksissä ja uudistuksen muussakin toimeenpanossa.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
08.03.2011

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 36/2010 vp

Pvm

06.04.2011

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 367/2010 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

29.03.2012

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2011 K 7/2012 vp

​​​​