HE 3/1997

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 3/1997

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi alkoholilain 3 ja 60 §:n ja vuoden 1968 alkoholilain 93 §:n sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 21.03.1997

Lausumat

HE 3/1997 - Lausuma 1

Valiokunta:

Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy nopeasti toimenpiteisiin lasten ja nuorten lisääntyneen alkoholinkäytön vähentämiseksi.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
Pvm

21.03.1997

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 15/1997 vp