EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 30/1999

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinlääkärinammatin harjoittamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 07.12.1999

Lähetetty valtioneuvostolle: 07.12.1999

Lausumat

HE 30/1999 - Lausuma 1

Valiokunta: Maa- ja metsätalousvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin eläinlääkintään liittyviä vahingonkorvauskysymyksiä selvittävän asiantuntijalautakunnan asettamiseksi.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
02.12.1999

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 14/1999 vp

Pvm

07.12.1999

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 118/1999 vp