EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 303/2014

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi museolain muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 03.02.2015

Lähetetty valtioneuvostolle: 09.02.2015

Lausumat

HE 303/2014 - Lausuma 1

Valiokunta: Sivistysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee museolain kokonaisuudistuksen siten, että laki voidaan hyväksyä vaalikaudella 2015-2018.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
23.01.2015

Sivistysvaliokunnan mietintö SiVM 17/2014 vp

Pvm

09.02.2015

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 275/2014 vp